Statens geotekniska institut, SGI
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE

Samarbete SGI - ISSMGE

Statens geotekniska institut, SGI, och den Intenationella geotekniska föreningen, ISSMGE samarbetar kring litteraturdatabasen SGI-Line. Samarbetet syftar till att öka tillgängligheten och förbättra innehållet hos databasen.

SGI Informationstjänst

Statens geotekniska institut, SGI, SE-581 93 Linköping
E-post: info@sgi.se Phone: 013-20 18 00

Senast uppdaterad 2022-01-18