Statens geotekniska institut, SGI
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE

4-logga-sv.gif (6210 bytes)

Databasbeskrivning


SGI-Line produceras av SGI och innehåller hänvisningar till internationell geoteknisk och miljögeoteknisk litteratur, publicerad 1976-, även äldre speciellt intressant litteratur. Antalet dokument i databasen är ca 65.000 och ökar med ungefär 2.000 varje år.

De flesta originaldokumenten finns i SGI Bibliotek i form av böcker, artiklar i tidskrifter och konferenshandlingar, rapporter, handledningar, avhandlingar m.m.

Indexering och klassificering
Varje referens i SGI-Line beskrivs med både nyckelord på engelska och klassifikationskoder. 800 geotekniska nyckelord används för att beskriva innehållet i dokumenten. För klassificering används ett internationellt geotekniskt klassifikationssystem, IGC.

Språk
Av dokumenten är 72 % skrivna på engelska, 15 % på svenska, tyska och franska svarar för 5 resp 4 % och övriga språk 4%.

Innehållet i SGI-Line
- Grundläggning och förstärkning
- Jord- och bergmekanik
- Egenskaper hos jord och berg
- Miljögeoteknik
- Fältundersökningar
- Geologiska aspekter
- Byggnadsmaterial, Energiaspekter, m.m.

Information om innehåll och sökmöjligheter
Torbjörn Thuresson
torbjorn.thuresson@sgi.se och Sara Eriksson sara.eriksson@sgi.se


SGI Informationstjänst
Statens geotekniska institut, SGI, SE-581 93 Linköping
E-post: info@sgi.se Tel: 013-20 18 00

Senast uppdaterad 2021-10-05