Sökhjälp till littteraturdatabasen SGI-Line

Innehåll:
1 - Sökformulär, tecken och parenteser
2 - Sökoperatorer
3 - Sökfält
4 - Ikoner för sökning och navigering1 - Sökformulär, tecken och parenteser
Vid sökning i databasen används ett sökformulär med flera sökfält. En eller flera söktermer ges i ett eller flera sökfält.

Om flera söktermer anges i ett sökfält lägger systemet till sökoperatorn AND mellan dessa. Mellan sökfälten gäller sökoperatorn AND.
 
Alla fält

Sökning i Alla fält eller i Fritext innebär att sökning sker i alla fält i databasen. Det är dock möjligt att begränsa sökningen till ett speciellt fält i databasen. Deta görs genom att efter söktermen ange ett fältnamn inneslutet av punkter, Exempel: clay.ct. (.ct. = cControlled Term (=nyckelord)).

Parenteser
För att styra turordningen vid sökning används parenteser som innesluter söktermerna. Exempel: (sökterm OR sökterm) AND sökterm.

Trunkering
Trunkeringstecknet * representerar ett eller flera på varandra följande tecken i en sökterm. Ange ett trunkeringstecken i början, mitten och/eller slutet av en sökterm. Exempel: *ökter*.
Maskering görs med ?.
Exempel: sökt?rm.

Accenter
Vid sökning på ord som innehåller accenter anges grundtecknet. Exempel: é sökes som e.

Specialtecken
Tecknet o (danska och norska) är inskrivet och sökes som ö och ae är inskrivet och sökes som ä.
Tecknet ü är inskrivet och sökes som ü (gardera genom att maskera med ?).


2 - Sökoperatorer

AND Alla söktermerna skall förekomma
OR Alla eller någon av söktermerna skall förekomma
NOT Söktermen/söktermerna skall inte förekomma
SAME Söktermerna skall förekomma i samma fält
WITH Söktermerna skall förekomma i samma mening
NEAR Söktermerna skall förekomma brevid varandra, men i godtycklig ordning
NEARn Söktermerna skall förekomma med n antal termer emellan (NEAR1, NEAR2, NEAR3, etc)
ADJ Söktermerna skall förekomma bredvid varandra och i samma ordning
ADJn Söktermerna skall förekomma med n antal termer emellan (ADJ1, ADJ2, ADJ3, etc)


3 - Sökfält


Alla fält
Sökning i Alla fält eller i Fritext innebär att sökning sker i alla fält i databasen. Det är dock möjligt att begränsa sökningen till ett speciellt fält i databasen. Detta görs genom att efter söktermen ange ett fältnamn inneslutet av punkter, Exempel: clay.ct. (.ct. = Controlled Term (=nyckelord)).

Fältnamn Beskrivning Exempel
ti Titel landslide.ti.
au Författare Terzaghi.au.
pb Källa Wiley,pb.
pp Publiceringsort Stockholm.pp.
cc Klassificeringskod D06.cc.
ct Nyckelord clay.ct.
ab Sammanfattning relaxation.ab.
bn ISBN x-xxx-xxxxx-x.bn. (International Serial Book Number)
 
Klassifikationssystem - International Geotechnical Classification system (IGC)
Nyckelordslista - 800 geotekniska termer List of Keywords
 

Titel / ord i titel

Ange titel eller ord i titel. Exempel: ground freezing. Sökoperator meallan ord i titel är som standard AND (ground AND freezing).

Författare

Ange namn på författare eller redaktör följt av mellanslag och initial(er) till förnamn eller i omvänd ordning, t.ex. Peck RB eller RB Peck.

Källa

Ange namn på tidskrift, namn på konferens, namn på utgivare, namn på organisation. Exempel: Canadian Geotechnical Journal.

Nyckelord

Ange nyckelord från en lista med 800 geotekniska termer på engelska.
Exempel: slope stability Nyckelordslista.

Sök på geografiska namn. Exempel: Stockholm


Klassifikationssystem

Ange en eller flera klassificeringskoder. Example: B03.
Det internationella klssificeringssystemet IGC (International Geotechnical Classification system) används för att klassificera litteraturen.


Publiceringsår - begränsa sökning

Begränsa sökning till år för publicering. Exempel: 2000- eller 1990-


Språk - begränsa sökning

Begränsa sökning till ett språk. Exempel: engelska, franska, tyska eller svenska


4- Ikoner för sökning och navigering


Ny sökning

Nästa dokument

Föregående dokument

Första dokumentet i träfflistan

Sista dokumentet i träfflistan

Aktuell del av träfflistan

Föregående del av träfflistan

Tidigare del av träfflistan


SGI Informationstjänst
Statens geotekniska institut, SGI, SE-581 93 Linköping
E-post: info@sgi.se Telefon: 013-20 18 00

Senast uppdaterad 2021-10-05